Kommunikációs hálózatok 2

VITMAB01

A tantárgy honlapja 2021-ben megszűnt. Az aktuális oktatási információk a tantárgy Teams csoportjában, illetve a kari moodle rendszerben találhatók.